Informujemy, że w Katedrze i Zakładzie Genetyki Klinicznej CM UMK w Bydgoszczy prowadzone są badania nad Jakością Życia u osób z Zespołem Ehlersa Danlosa. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższych formularzy (formularze elektroniczne zostaną wysłane automatycznie do Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej*, formularze PDF prosimy wydrukować, wypełnić i odesłać na adres ajczarnecka@cm.umk.pl ).

Zależy nam głównie na pacjentach z wieloletnim “doświadczeniem” w badaniach genetycznych.

Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności – formularz PDF

Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności – formularz elektroniczny

Kwestionariusz SF – formularz PDF

Kwestionariusz SF-36 – formularz elektroniczny

 

*Osoby ze Stowarzyszenia oraz tworzące tę stronę nie mają wglądu do udzielonych odpowiedzi.