Stare aspekty nowej klasyfikacji Zespołu Ehlersa-Danlosa, Prof. dr hab. Olga Haus – Nowa klasyfikacja EDS, II Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa, Bydgoszcz’2019

Nowa klasyfikacja Zespołu Ehlersa Danlosa, Prof. dr hab. Olga Haus – Nowa klasyfikacja EDS, I Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa, Bydgoszcz’2017

The 2017 International Classification of the Ehlers-Danlos Syndromes , Fransiska Malfait & Clair Francomano & others – Międzynarodowa klasyfikacja Zespołu Ehlersa Danlosa, artykuł z American Journal of Medical Genetics Part C (Seminars in Medical Genetics)  175C:8-26 (2017)