Badania konieczne Badania dodatkowe
Spirometria
Badanie snu

 

Często diagnozowane schorzenia pulmonologiczne:

  • astma,
  • duszności idiopatyczne,
  • duszności związane z alergią,
  • bezdech nocny.

Nie każdy pacjent z EDS będzie wykazywał wszystkie objawy pulmonologiczne, toteż nie wszystkie badania są niezbędne u każdego chorego. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre schorzenia mogą się pojawić w przebiegu trwania choroby podstawowej więc, w razie konieczności, należy wykonać spirometrię i inne badania wskazane przez Twojego lekarza. Mogą pojawić się również inne, nie wymienione na tej stronie schorzenia.