Badania konieczne Badania dodatkowe
EEG
EMG
24-godzinne badanie moczu (katecholaminy)

 

Często diagnozowane schorzenia neurologiczne:

  • bóle głowy różnego pochodzenia (więcej informacji w zakładce “Bóle głowy”),
  • niedoczulica lub przeczulica różnych części ciała,
  • drżenia samoistne, zamiarowe,
  • dysautonomia,
  • parestezje,
  • zaburzenia propriocepcji,
  • zaburzenia równowagi,
  • bezsenność,
  • trudności ze skupieniem uwagi i koncentracją,
  • tężyczka.

Nie każdy pacjent z EDS będzie wykazywał wszystkie objawy neurologiczne, toteż nie wszystkie badania są niezbędne u każdego chorego. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre zaburzenia mogą się pojawić w przebiegu trwania choroby podstawowej więc, w razie konieczności, należy wykonać wszystkie badania wskazane przez Twojego lekarza. Mogą pojawić się również inne, nie wymienione na tej stronie schorzenia.