Badania konieczne Badania dodatkowe
Poziom diaminooksydazy (DAO) z krwi Testy alergologiczne

 

Często diagnozowane schorzenia alergologiczne:

  • różne alergie wziewne, pokarmowe i in.,
  • nietolerancja histaminy,
  • Zespół Aktywacji Komórek Tucznych (MCAS – więcej info tutaj).

Nie każdy pacjent z EDS będzie wykazywał wszystkie objawy alergologiczne, toteż  nie wszystkie badania są niezbędne u każdego chorego. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre objawy mogą się pojawić w przebiegu trwania choroby podstawowej więc, w razie konieczności, należy wykonać testy alergiczne, poziom DAO z krwi i inne badania wskazane przez Twojego lekarza. Mogą pojawić się również inne, nie wymienione na tej stronie schorzenia.