(ang. arthrochalasia EDS, aEDS)

Kryteria większe:

     I Kryterium: wrodzone obustronne zwichnięcie bioder,

     II Kryterium: ciężka wiotkość stawów z nawracającymi dyslokacjami/subluksacjami,

     III Kryterium: rozciągliwość skóry.

Kryteria mniejsze:

  • hipotonia mięśniowa,
  • kifoskolioza,
  • łagodna osteopenia w RTG,
  • delikatność tkanek, atroficzne blizny,
  • łatwe siniaczenie.

Minimalne kryteria sugerujące aEDS obejmują:

  1. I kryterium większe
  2. III kryterium większe I/LUB II kryterium większe i przynajmniej dwa kryteria mniejsze

Typ arthrochalasia EDS jest spowodowany mutacjami genów COL1A1 i COL1A2, uszkadzającymi kolagen typu I.

Sposób dziedziczenia: autosomalny dominujący.