(ang. classical EDS, cEDS)

Kryteria większe:

      I Kryterium: rozciągliwość skóry (1, 2) i blizny atroficzne, 

      II Kryterium: ogólna wiotkość stawowa (GJH).

Kryteria mniejsze:

 • łatwe siniaczenie,  
 • aksamitna skóra,
 • kruchość i pękanie skóry,  
 • pojawianie się pseudoguzów (łokcie, palce, okolice blizn),
 • występowanie sferoidów (małych, twardych, okrągłych, przesuwalnych tworów; głównie na przedramionach),
 • przepukliny,
 • fałdy nakątne (wewnętrzne kąciki oczu),
 • powikłania wiotkości stawów (np. skręcenia, zwichnięcia, podwichnięcia, ból,  płaskostopie elastyczne),
 • historia rodzinna: krewni I stopnia spełniający kryteria EDS.

Minimalne kryteria sugerujące cEDS obejmują:

 1. I kryterium większe (rozciągliwość skóry)
 2. II kryterium większe i/lub minimum trzy kryteria mniejsze.

Klasyczny typ EDS jest związany z mutacjami genów: COL5A1, COL5A2 lub – rzadziej – COL1A2, powodującymi uszkodzenia kolagenu typu V lub I.

Sposób dziedziczenia: autosomalny dominujący.