W 1973 r. prof. Peter Beighton opracował listę 5 czynności, które miały na celu potwierdzenie lub wykluczenie zespołu hipermobilności. Są to:

  1. przeprost stawów łokciowych wynoszący >10’ (po 1 punkcie za staw),
  2. przeprost stawów kolanowych wynoszący >10’ (po 1 punkcie za staw),
  3. bierne przyciągnięcie kciuka do dłoniowej powierzchni przedramienia (po 1 punkcie za kciuk),
  4. bierne odgięcie małego palca ręki do kąta 90’ względem zewnętrznej części dłoni (po 1 punkcie za palec),
  5. dotknięcie pełnymi dłońmi podłoża przy wyprostowanych kolanach (1 punkt).

 

Każdy staw liczony jest oddzielnie, co oznacza, że maksymalnie możemy otrzymać 9 punktów. Do postawienia diagnozy o zespole nadmiernej ruchomości stawów (ang. BJHS – benign joint hypermobility syndrome lub JHS – joint hypermobility syndrome), pacjent musi uzyskać przynajmniej 5 punktów.

  

Autorka rysunków: Aleksandra Lacheta