(ang. kyphoscoliotic EDS, kEDS)

Kryteria większe:

     I Kryterium: wrodzona hipotonia mięśniowa;

     II Kryterium: wrodzona lub wczesna kifoskolioza (postępująca lub nie);

    III Kryterium: ogólna wiotkość stawowa (GJH) z dyslokacjami/subluksacjami  (szczególnie ramion, bioder i kolan).

Kryteria mniejsze:

 • rozciągliwa skóra,
 • łatwość siniaczenia,
 • pękanie lub tworzenie się tętniaków na średniej wielkości tętnicach,
 • osteopenia/osteoporoza,
 • niebieska białkówka oka,
 • przepukliny (pępkowa lub pachwinowa),
 • deformacja klatki piersiowej,
 • cechy marfanoidalne,
 • stopy końsko-szpotawe,
 • zaburzenia refrackji (krótkowzroczność, dalekowzroczność),

Kryteria mniejsze specyficzne dla genu:

 1. PLOD1
 • delikatna skóra (łatwo powstające siniaki, krucha skóra, trudno gojące się rany, atroficzne blizny, które się rozchodzą),
 • delikatność/pękanie twardówki i oka,
 • rogówka mała (łac. microcornea),
 • dysmorfia twarzy,
 1. FKBP14
 • wrodzone upośledzenie słuchu (głuchota czuciowo-nerwowa, głuchota przewodzeniowa, mieszany typ głuchoty),
 • rogowacenie mieszkowe (follicular hyperkeratosis),
 • atrofia mięśni,
 • uchyłek pęcherza.

Minimalne kryteria sugerujące kEDS obejmują:

 1. I kryterium większe – wrodzona hipotonia mięśniowa
 2. II kryterium większe – wrodzona lub wczesna kifoskolioza
 3. III kryterium większe – GHJ  I/LUB  3 kryteria mniejsze (ogólne kryteria mniejsze lub gen-kryteria mniejsze)

U większość pacjentów z kEDS występuje mutacja  genu PLOD1 lub FKBP14, które powodują zmiany w białkach LH1 i FKBP22.  

Sposób dziedziczenia: autosomalny recesywny.