(ang. spondylodysplastic EDS, spEDS)

Kryteria większe:

      I Kryterium: niski wzrost,

      II Kryterium: hipotonia mięśniowa (waha się od ciężkiej hipotonii wrodzonej do delikatnej hipotonii pojawiającej się później),

      III Kryterium: zniekształcenia, łukowatość kończyn.

Kryteria mniejsze:

 • Skóra hiperelastyczna, delikatna, przezroczysta, ciastowata,
 • Płaskostopie,
 • Opóźniony rozwój motoryczny,
 • Osteopenia,
 • Opóźniony rozwój poznawczy.

Kryteria mniejsze specyficzne dla genu:

    B4GALT7

 • Kościozrost kości promieniowej i łokciowej,
 • Obustronny przykurcz w stawach łokciowych lub ograniczona ruchomość stawów łokciowych,
 • Ogólna wiotkość stawowa,
 • Pojedyncze odwrócenie bruzd na dłoniach,
 • Charakterystyczna budowa twarzy,
 • Charakterystyczne zmiany w obrazach radiologicznych,
 • Ciężka dalekowzroczność,
 • Zamglenie rogówki.

B3GALT6

 • Postępująca kifoskolioza (wrodzona lub pojawiająca się w dzieciństwie),
 • Ogólna lub zlokalizowana na stawach dalszych hipermobilność stawów, z dyslokacjami,
 • Przykurcze stawów (wrodzone i postępujące), głównie rąk,
 • Charakterystyczna budowa palców (palce są szczupłe, zwężające się, łopatkowate, szerokie na końcach, długie – arachnodaktylia),
 • Stopy końsko-szpotawe,
 • Charakterystyczna budowa twarzy,
 • Przebarwienie zębów, dysplastyczne zęby,
 • Charakterystyczny obraz radiograficzny,
 • Osteoporoza z wieloma samoistnymi złamaniami,
 • Tętniak aorty wstępującej,
 • Hipoplazja płuc, choroby związane z obniżoną pojemnością płuc.

      SLC39A13

 • Wytrzeszcze oczu z niebieską rogówką,
 • Dłonie z drobnym pofałdowaniem części wewnętrznej,
 • Atrofia mięśni okolic kciuka wewnętrznej części dłoni, ze zwężającymi się palcami,
 • Hipermobilność stawów dalszych (dystalnych).

Minimalne kryteria sugerujące spEDS:

 1. I kryterium większe
 2. II kryterium większe
 3. Charakterystyczne zmiany w obrazie radiograficznym i przynajmniej 3 kryteria mniejsze (ogólne lub związane z genem)

Spondylodysplastyczny EDS jest związany z mutacjami genów B4GALT7, B3GALT6 i SLC39A13, powodującymi zmiany białek β4GalT7, β3GalT6 i ZIP13.

Mutacje innych genów u pacjentów wykazujących objawy kliniczne spEDS: PLOD1, FKBP14, ZNF469, PRDM5, CHST14 i DSE

Sposób dziedziczenia: autosomalny recesywny.