Badania konieczne Badania dodatkowe
Echo serca 24-godzinne monitorowanie rytmu serca           (holter EKG)
EKG 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (holter ciśnieniowy)
Test pochyleniowy

Często diagnozowane schorzenia kardiologiczne u chorych na EDS:

  • niedomykalność zastawki mitralnej, rzadziej innych zastawek serca,
  • posturalna tachykardia ortostatyczna (POTS),
  • tachykardia,
  • niedociśnienie lub labilne ciśnienie krwi,
  • objaw Reynauda (napadowy skurcz tętnic w obrębie dłoni i stóp, powodujący ich sinienie i drętwienie),
  • tętniaki,
  • żylaki,
  • kruchość naczyń.

 

Nie każdy pacjent z EDS będzie wykazywał wszystkie objawy ze strony układu krwionośnego, toteż nie wszystkie badania są niezbędne u każdego chorego. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre zaburzenia mogą się pojawić w przebiegu trwania choroby podstawowej, konieczne jest więc kontrolne wykonanie EKG i echo serca u lekarza kardiologa przynajmniej raz w roku. W razie potrzeby należy wykonać wszystkie inne badania zlecone przez Twojego lekarza. Mogą pojawić się też inne, nie wymienione na tej stronie schorzenia.