Najczęściej diagnozowane schorzenia psychiatryczne:

  • depresja,
  • lęk,
  • Zespół Aspergera.

Nie każdy pacjent z EDS będzie wykazywał wszystkie objawy psychiatryczne. Należy jednak pamiętać, że niektóre zaburzenia mogą się pojawić w przebiegu trwania choroby podstawowej (w przypadku chorób przewlekłych uznaje się, że schorzenia psychiatryczne pojawiają się zawsze wtórnie do nich). Dlatego, w razie konieczności, należy wykonać wszystkie badania wskazane przez Twojego lekarza. Mogą pojawić się również inne, nie wymienione na tej stronie schorzenia.