Wg R. Schwarzer, M. Jerusalem, Z. Juczyński

  Poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń odnoszących się do różnych cech osobistych. Po przeczytaniu ich, proszę odnieść stwierdzenie do siebie i określić czy są one prawdziwe czy nie, wpisując odpowiedz w czterostopniowej skali:
  1 – nie 2 – raczej nie 3 – raczej tak 4 – tak

  1. Zawsze jestem w stanie rozwiązywać trudne problemy, jeśli tylko wystarczająco się staram
  NieRaczej nieRaczej takTak

  2. Jeśli ktoś mi się sprzeciwia mam sposoby, aby osiągnąć to, co chcę
  NieRaczej nieRaczej takTak

  3. Łatwo jest mi trzymać się swoich celów
  NieRaczej nieRaczej takTak

  4. Jestem przekonany, że skutecznie poradziłbym/poradziłabym sobie z niespodziewanymi wydarzeniami
  NieRaczej nieRaczej takTak

  5. Dzięki swojej pomysłowości mogę dać sobie radę w nieoczekiwanych sytuacjach
  NieRaczej nieRaczej takTak

  6. Potrafię rozwiązywać większość problemów, jeśli włożę w to odpowiednio dużo wysiłku
  NieRaczej nieRaczej takTak

  7. Potrafię zachować spokój w obliczu trudności, gdyż mogę polegać na swoich umiejętnościach radzenia sobie
  NieRaczej nieRaczej takTak

  8. Gdy zmagam się z jakimś problemem, zwykle znajduję kilka rozwiązań
  NieRaczej nieRaczej takTak

  9. Gdy jestem w kłopotliwej sytuacji, na ogół wiem, co robić
  NieRaczej nieRaczej takTak

  10. Niezależnie od tego co mnie spotyka, potrafię sobie z tym poradzić
  NieRaczej nieRaczej takTak