Poniżej znajdują się ulotki informacyjne na temat Zespołu Ehlersa-Danlosa w wersji elektronicznej lub do druku. Wersja drukowana ma nieco inną kolejność, by broszurę dało się złożyć i aby wszystkie strony były na swoim miejscu. Zachęcamy do pobierania i rozpowszechniania!

Ulotka elektroniczna

Do druku – ulotka