(Ocena zmęczenia w ciągu ostatnich 4 tygodni)

Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni doświadczyłaś/eś którykolwiek z objawów? Jeżeli tak, zaznacz odpowiednią rubrykę:

  Czułam/em się mniej uważna/y
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoZawsze

  Trudno było mi się skupić przez dłuższą chwilę
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoZawsze

  Trudno było mi myśleć logicznie
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Byłam/em niezdarna/y
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Byłam/em zapominalska/i
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Musiałam/em sama/sam wyznaczać sobie indywidualnie tempo mojej pracy i aktywności fizycznej (bo nie mogłam/em nadążyć)
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Trudno było mi się zmotywować do czegoś co wymagało aktywności fizycznej
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Trudno było mi się zmotywować do aktywnego uczestnictwa w zajęciach poza domem (spotkania itp.)
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Nie czułam/em się zdolna/y do robienia czegokolwiek poza domem
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Miałam/em problem z utrzymaniem wysiłku fizycznego przez dłuższy czas
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Miałam/em trudności w podejmowaniu decyzji
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Trudno było mi się zmusić do zrobienia czegokolwiek co wymagało myślenia
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Miałam/em poczucie, że moje mięśnie są jakby „zrobione z waty”
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Odczuwałam/em dyskomfort fizyczny
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Miałam/em problem z ukończeniem określonego zadania bo wymagało to myślenia
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Miała/em trudności w uporządkowaniu myśli podczas pracy (w domu i poza domem)
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Miałam/em problem z ukończeniem określonego zadania bo wymagało to wysiłku fizycznego
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Miałam/em wrażenie, że moje myślenie uległo spowolnieniu
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Miałam/em problemy z koncentracją
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Musiałam/em ograniczyć moją aktywność fizyczną
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Musiałam/em odpoczywać częściej i przez dłuższy okres czasu
  NigdyRzadkoCzasamiCzęstoPrawie zawsze

  Czy w ostatnim czasie stwierdzono u Ciebie:
  Anemię
  TakNie
  Problemy z tarczycą TakNie
  Jeśli tak, to jakie:

  Inne choroby: