(Ocena dotyczy minionego miesiąca)

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź: