II BYDGOSKIE SPOTKANIE OSÓB Z ZESPOŁEM EHLERSA-DANLOSA

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji:

(Ograniczona liczba miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń)

    *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.. poz.1182 z późn. zm.)

    Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie mojego wizerunku i powielanie zdjęć wykonanych podczas konferencji organizowanych przez Katedrę i Zakład Genetyki Klinicznej CM UMK.