Zespół Ehlersa-Danlosa (EDS) to grupa zaburzeń w syntezie i/lub budowie tkanki łącznej, przejawiająca się szeregiem symptomów, obejmujących różne organy i układy ciała chorego.

Czytaj więcej…