Biogram to krótki, zwięzły życiorys – w przypadku pacjenta z EDS dotyczy on głównie historii dojścia do diagnozy po latach upokorzeń i bólu niewiadomego pochodzenia. Poznaj nasze historie klikając w nazwiska poniżej. Zobacz, że nie jesteś sam, a dochodzenie do diagnozy było ciężkie dla większości osób chorujących na Zespół Ehlersa-Danlosa:

Kinga Denoch

 

Anna Żuk

 

Tamara Jaworowska

 

Karolina D.

 

 

Biogramy zostały przygotowane przez EDS – grafika informacyjna.