[EDIT]

Badania się odbyły, bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w badaniu! Udostępnimy artykuł, gdy tylko się ukaże!

 

Ocena hormonalna pacjentów z zespołem Ehlersa – Danlosa

Dr Bernadetta Kałuża ze Szpitala MSWiA w Warszawie planuje przeprowadzić szerokozakrojone badania endokrynologiczne u pacjentów z rozpoznanym Zespołem Ehlersa-Danlosa*. Badania obejmowałyby m.in. USG tarczycy, densytometrię, badanie ginekologiczne u kobiet, badania krwi i inne. Aby rozpocząć staranie się o grant na badania potrzebna jest wystarczająca liczba pacjentów chętnych do udziału w projekcie – po uzyskaniu grantu, wszelkie przeprowadzone badania będą bezpłatne, a także pacjent otrzyma zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji podamy po uzyskaniu grantu przez Panią Doktor Kałużę.

Jeśli chcesz wziąć udział w badaniu, zgłoś się do nas:

Link nieaktywny

*Do wzięcia udziału w badaniu niezbędna jest kliniczna lub genetyczna diagnoza EDS. Jeśli masz jedynie podejrzenie, niestety nie możesz wziąć udziału w badaniach.