Ocena hormonalna pacjentów z zespołem Ehlersa – Danlosa

Dr Bernadetta Kałuża ze Szpitala MSWiA w Warszawie planuje przeprowadzić szerokozakrojone badania endokrynologiczne u pacjentów z rozpoznanym Zespołem Ehlersa-Danlosa*. Badania obejmowałyby m.in. USG tarczycy, densytometrię, badanie ginekologiczne u kobiet, badania krwi i inne. Aby rozpocząć staranie się o grant na badania potrzebna jest wystarczająca liczba pacjentów chętnych do udziału w projekcie – po uzyskaniu grantu, wszelkie przeprowadzone badania będą bezpłatne, a także pacjent otrzyma zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji podamy po uzyskaniu grantu przez Panią Doktor Kałużę.

Jeśli chcesz wziąć udział w badaniu, zgłoś się do nas:

    Czy masz postawioną diagnozę Zespołu Ehlersa-Danlosa?

    Jaki masz typ Zespołu Ehlersa-Danlosa?

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką RODO na potrzeby uzyskania grantu przez Panią Dr Bernadettę Kałużę ze Szpitala MSWiA w Warszawie. (wymagane) [/acceptance]

    *Do wzięcia udziału w badaniu niezbędna jest kliniczna lub genetyczna diagnoza EDS. Jeśli masz jedynie podejrzenie, niestety nie możesz wziąć udziału w badaniach.